Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski Komisji Rewizyjnej - 2021 rok

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 marca 2021 roku w zakresie informacji tabelarycznej o sposobie ogrzewania obiektów powiatowych

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok

PDFOpinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 listopada 2021 w sprawie informacji covidowej
 

Wersja XML