Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzeń Komisji SWiP - 2021 rok

PDFProtokół nr 1/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2021 roku

PDFProtokół nr 2/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 maja 2021 roku

PDFProtokół nr 3/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 czerwca 2021 roku

PDFProtokół nr 4/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 sierpnia 2021 roku

PDFProtokół nr 5/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 września 2021 roku
 

Wersja XML