Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr III/42/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

PDFopinia RIO wykonanie budżetu za I pólrocze 2021.pdf
 

Uchwała nr III/53/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 r.

PDFopinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wyk. budżetu za 2020 z 12.04.2021.pdf
 

Uchwała nr III/22/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

PDFopinia RIO o planowanym długu 2021.pdf
 

Wersja XML