Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o wykonaniu budżetu

Uchwała nr 74/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok.

PDFUZP Nr 74-2022 z 28.04.2021 pod.do publ.wiad.inf.o wyk.budż Pow.Kł.2021.pdf
 

Uchwała nr 75/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu kłodzkiego za I kw. 2022 r.

PDF75.pdf
 

Uchwała nr 10/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu kłodzkiego za IV kwartał 2021 r.

PDFUZP Nr 10-2022 z 19.01.2022 pod. do publ. wiad. wyk. budż.IV kw 2021.pdf
 

Uchwała nr 177/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu kłodzkiego za III kwartał 2021 r.

PDFUZP Nr 177-2021 z 29.10.2021 pod. do publ. wiad. wyk. budż.III kw 2021.pdf
 

Uchwała nr 123/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu kłodzkiego za II kwartał 2021 r.

PDFUZP Nr 123-2021 z 28.07.2021 pod. do publ. wiad. wyk. budż.II kw 2021.pdf
 

Uchwała nr 74/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 maja 2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok.

PDFUZP Nr 74-2021 z 18.05.2021 r. pod. do publ. wiad. inf. o wyk. budż. Pow. Kł.2020.pdf
 

Uchwała nr 61/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu kłodzkiego za I kwartał 2021 r.

PDFUZP Nr 61-2021 z 28.04.2021 pod. do publ. wiad. wyk. budż.I kw 2021.pdf
 

Wersja XML