Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania opisowe

Uchwała nr 41/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 r.

PDFUZP Nr 41-2021 z 18.03.2021 r. Spraw.roczne z wyk. budż.Pow. Kł.2020.pdf
 

Wersja XML