Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawa jazdy - karty usług

DOCKTD10 - wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem.doc
DOCKTD11 - wydanie międzynarodowego prawa jazdy.doc
DOCKTD17 - przywracenie uprawnień i zwrot prawa jazdy.doc
DOCKTD18 - wydanie zezwolenia na kierowani pojazdem uprzywilejowanym.doc
DOCKTD21 - wydanie prawa jazdy.doc
DOCKTD22 - wymianę prawa jazdy wydanego za granicą.doc
DOCKTD5 - wymiana wojskowego pozwolenia.doc
DOCKTD6 - wymiana prawa jazdy art 124.doc
DOCKTD9 - wydanie wtórnika prawa jazdy.doc
 

Wersja XML