Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja pojazdów - karty usług

DOCKTD1 - zmiana rodzaju pojazdu.doc
DOCKTD12 - wydanie tablic tymczasowych.doc
DOCKTD13 - rejestracja pojazdu z kraju.doc
DOCKTD14 - rejestracja nowego pojazdu.doc
DOCKTD15 - wymiana dowodu rejestracyjnego.doc
DOCKTD16 - rejestacja pojazdu z zagranicy.doc
DOCKTD19 - wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych.doc
DOCKTD2 - zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym.doc
DOCKTD20 - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.doc
DOCKTD3 - zbycie pojazdu.doc
DOCKTD4 - wyrejestrowanie pojazdu.doc
DOCKTD7 - wydanie dowodu zatrzymanego przez policję.doc
DOCKTD8 - wydanie zaświadczenia (zgubiony dokument).doc
 

 

Wersja XML