Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozostałe sprawy wydziału KTD - karty usług (transport, osk, skp, instruktorzy, diagności, zarzadzanie ruchem)

PDFKTD23 - projekty orgaznizacji ruchu - zatwierdzenie od 09.08.2021.pdf
PDFKTD24 - projekty orgaznizacji ruchu - opinia od 09.08.2021.pdf
PDFKTD25 - wykorzystanie dróg w sposób szczeg. od 09.08.2021.pdf
PDFKTD26 - poj. nienomatywne od 09.08.2021.pdf
PDFKTD28 - diagności od 10.03.2022.doc.pdf
PDFKTD29 - instruktorzy od 10.03.2022.pdf
PDFKTD30 - zezwolenie zawód przewoźnika drogowego od 10.03.2022.pdf
PDFKTD31 - osk od 10.03.2022.pdf
PDFKTD32 - skp od 10.03.2022.pdf
PDFKTD33 - zaświadczenie przew. na potrz. własne od 10.03.2022.pdf
PDFKTD34 - licencja transport osób i spedycja od 10.03.2022.pdf
PDFKTD35 - regularne od 09.08.2021.pdf
PDFKTD36 - regul.specjalne od 09.08.2021.pdf
 

Wersja XML