Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 22 stycznia 2021 roku

PDFUchwała Nr 8/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 stycznia 2021 roku ws. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.pdf

PDFUchwała Nr 9/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 stycznia 2021 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie kultury fizycznej.pdf
 

Wersja XML