Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 29 stycznia 2021 roku

PDFUchwała Nr 10/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws.zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 11/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. zmieniająca Uchwałę Nr 210/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług ....pdf

PDFUchwała Nr 12/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku..pdf

PDFUchwała Nr 13/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie kultury w 2021 roku.pdf

PDFUchwała Nr 14/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2021 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie turystyki w 2021 r..pdf
 

Wersja XML