Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adam Frankowski

dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

PDFA. Frankowski - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 02.03.2021 r. objęcie stanowiska.pdf
PDFA. Frankowski - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 05.03.2021 r. zakończenie pełnienia funkcji.pdf
 

Wersja XML