Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.7.19.2021

Kazimierz Jackowiak

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła

Szczytna ul. Sienkiewicza 11/6 dz. 113

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 22.03.2021

Wersja XML