Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 05 marca 2021 roku

PDFUchwała Nr 27/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 05 marca 2021 roku ws. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf
PDFUchwała Nr 28/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 05 marca 2021 roku ws. regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.pdf
PDFUchwała Nr 29/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 05 marca 2021 roku ws. powierzenia Staroście Kłodzkiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r....pdf
PDFUchwała Nr 30/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 05 marca 2021 roku ws. powierzenia Wicestaroście Kłodzkiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r....pdf
PDFUchwała Nr 31/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 05 marca 2021 roku ws. powierzenia Członkowi Zarządu Powiatu Kłodzkiego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie....pdf
PDFUchwała Nr 32/2021 z dnia 2021 roku ws. ustalenia procedury realizacji budżetu powiatu kłodzkiego.pdf
PDFUchwała Nr 33/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 05 marca 2021 roku ws. zmiany Uchwały nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku.pdf
 

Wersja XML