Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.2.45.2021

Arkadiusz Fogel

Rozbudowa wewn. instalacji gazowej

Krosnowice ul. Włókiennicza 7/7 dz.795/47

Przyjęto bez sprzeciwu w dn. 30.03.2021

Wersja XML