Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.12.48.2021

Ryszard Jadwisieńczak

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla celów grzewczych z montażem kotła gazowego

Bystrzyca Kłodzka ul. Odrowąża 7/16, dz. nr: 453

Przyjęto bez sprzeciwu w dniu 31.03.2021

Wersja XML