Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.9.25.2021

Strona archiwalna

 

Jan Sękowski

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 L

Lądek Zdrój ul. M.Langiewicza 9 dz. 65/1,65/2

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 31.03.2021

Wersja XML