Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wybór operatora konkursu na mikrodotacje, na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 r.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ww. ustawy.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej, którzy są zainteresowani bezpłatnym udziałem w pracach Komisji.

Termin składania dokumentów od 8 do 23 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała i ogłoszenie o naborze do komisji - regranting

DOCXFormularz zgłoszeniowy

 

Wersja XML