Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator ds. dostępności

Strona archiwalna

 

Monika Garbowicz - koordynator do spraw dostępności

 

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko

tel. 74 865 75 40

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wersja XML