Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rafał Olecha

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020 r..pdf

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 19.01.2022 r. zakończenie pełnienia funkcji dyrektora ZST

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

PDFR. Olecha - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 21.04.2022 r. złożone w związku z ugodą sądową
 

Wersja XML