Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania pokontrolne- 2021 rok

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniach 23 lutego i 16 marca 2021 roku.

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na V sesji w dniu 28 kwietnia 2021 roku.


PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej, przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na VI sesji w dniu 31 maja 2021 roku.


PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2020 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 17 sierpnia 2021 roku

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na IX sesji w dniu 29 września 2021 roku.


PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji programu naprawczego przez "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2021 roku

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na I sesji w dniu 26 stycznia 2022 roku.

Wersja XML