Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.1.82.2021

Wspólnota Mieszkaniowa

Remont wewnętrznej instalacji gazowej na klatce schodowej-części wspólne budynku

Kłodzko ul. Myśliwska 2 dz. 44

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 24.05.2021

Wersja XML