Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dorota Krężlewicz-Skrobot

PDFD. Krężlewicz-Skrobot - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020 r..pdf
PDFD. Krężlewicz-Skrobot - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.08.2021 r. zakończenie pełnienia funkcji dyrektora
 

Wersja XML