Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6740.12.49.2018

Anna, Damian Duszak

Budowa budynku usług turystyki z lokalem mieszkalnym właściciela, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków z poletkiem rozsączającym, wewnętrznej instalacji wodociągowej od studni wierconej, wewnętrznej linii zasilającej 9wlz), utwardzenie terenu

Lasówka dz. Nr: 70/34

Decyzja nr 65/XII/B/2021 z dnia 21.05.2021r.

PDFInformacja Starosty Kłodzkiego o dokumentach zawierających informacje o środowiskui jego ochronie karta nr 6.pdf
 

Wersja XML