Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.13.43.2021

PKP Polskie Linie Kolejowe

Budowa kanalizacji kablowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż linii kolejowej nr 276 od km 129,098 do km 129,128, w km 129,755, od km129,826 do km 129,888, w km 129,891 od km 129,900 do km 130,019 od km 130,241, do 130,267 do km 130,301

Relacja Wrocław Główny -Międzylesie, odcinek : stacja Międzylesie

 Międzylesie dz. 334/32,334/30,334/27,334/26,334/25,334/11,334/23

INFORMACJA;

Celem rozpatrzenia zgłoszenia  przekazano do Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu dnia 09.06.2021

Wersja XML