Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 roku

 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                      Kłodzko, 18 czerwiec 2021 roku

ORG.BR.0012.35.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

     Informuję, iż zwołuję w dniu 23 czerwca 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji
 2. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku - zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2020 rok
 3. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 5/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 26 maja 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                           Z poważaniem

                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                               Renata Wolan- Niemczyk

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

 

Wersja XML