Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie (WR.ZUZ.4.4210.139.2021.WB).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych.

PDFWR.ZUZ.4.4210.139,2021.WB.pdf
 

Wersja XML