Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAib.6743.2.118.2021

Anna Paśko

Przebudowa instalacji gazowej - zmiana sposobu ogrzewania budynku, montaż kotła 24 kW z odprowadzeniem spalin i wentylacją nawiewno-wywiewną

Krosnowice 183, dz. nr: 930/3

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 28.06.2021

Wersja XML