Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski - 2022 rok

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Głosowanie - link do ankiety

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PDFLISTA PROPOZYCJI ZADAŃ ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK, KTÓRE DECYZJĄ ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920 t. j.).

Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2022 wynosi 150 000 zł.

Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego zostały zawarte w Uchwale Nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (uchwała załączona poniżej).

HARMONOGRAM KONSULTACJI

L.p.

Opis czynności

Termin

1.

Kampania informacyjno - promocyjna.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2022 r., w tym minimalnej i  maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2022 r.

od 1 lipca 2021 r. do 18 lipca 2021 r.

2.

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2022 rok w ramach budżetu obywatelskiego

od 19 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r.

3.

Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Weryfikacyjny

do 6 października 2021 r.

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań

do 6 października 2021 r.

5.

Składanie odwołań od wyników weryfikacji 
o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego

do 15 października 2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań które zostaną poddane pod głosowanie

do 29 października 2021 r.

7.

Głosowanie nad propozycjami zadań

od 2 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

8.

Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych

do 10 grudnia 2021 r.

9.

Ogłoszenie wyników konsultacji

do 24 grudnia 2021 r.

10.

Realizacja projektów

od 1 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.

*Harmonogram konsultacji zmieniony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 28.09.2021 r.
 
PDFUchwała RPK w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.pdf
PDFuchwała RPK w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf
PDFUchwała ZPK w sprawie harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania oraz listy osób popierających zgłoszone zadanie.pdf
PDFUchwała ZPK w sprawie zmiany harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok
DOCXZałącznik Nr 1 Harmonogram konsultacji.docx
DOCXZałącznik Nr 2 Formularz zgłoszenia zadania w ramach BO.docx
DOCXZałącznik Nr 3 Lista osób popierających zadanie zgłoszone do BO.docx
 
PDFBO 2022 Wyniki weryfikacji
 
Wersja XML