Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.3.90.2021

Leszek Pizoń

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej

Nowa ruda ul. Szpitalna 3/3 lok.6 dz. 193/3

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 30.06.2021

Wersja XML