Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o zamówienie publiczne: Dostawa mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
DOCXInformacja z otwarcia ofert.docx
PDFInformacja o kwocie.pdf
DOCXZapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniami.docx
DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
PDFOpis regałów przesuwnych.pdf
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia.docx
DOCXZestawienie rysunków, wymagania techniczne oraz ilość.docx

Wersja XML