Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 21 lipca 2021 roku


PDFUchwała Nr 116/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 2021 roku ws. zmiany uchwały nr 226/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.pdf
PDFUchwała Nr 117/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 2021 roku ws. zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 118/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 2021 roku ws. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu-Zdroju.pdf
PDFUchwała Nr 119/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 2021 roku ws. zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dyrektorowi podmiotu leczniczego, dla którego organem założycielskim jest Powiat Kłodzki.pdf
PDFUchwała Nr 120/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 2021 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML