Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2021 roku

 Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                    Kłodzko, 19 sierpnia 2021 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.48.2021.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 24 sierpnia 2021 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

       Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji
 2. Wody termalne Powiatu Kłodzkiego i aktualne szanse ich efektywnego wykorzystania w powiecie kłodzkim.
 3. Stan zaawansowania realizacji projektu drogi S8.
 4. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
 2. przyjęcie protokołu nr 7/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 24 czerwca 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                             Z poważaniem

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

Tel. 74 865 75 31

e-mail:                                                                                                        Adam Łącki

              

 

 

Wersja XML