Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 28 września 2021 roku

PDFUchwała Nr 157/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 września 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku do reprezentowania Powiatu Kłodzkiego celu realizacji projektu....pdf
PDFUchwała Nr 158/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 września 2021 roku ws. zmiany Uchwały nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku.pdf
PDFUchwała Nr 159/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 września 2021 roku ws. zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kłodzki.pdf
PDFUchwała Nr 160/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 września 2021 roku ws. zmiany uchwały nr 226/2019 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.pdf
PDFUchwała Nr 161/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 września 2021 roku ws. zmiany Uchwały nr 101/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022...pdf
 

Wersja XML