Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X uroczysta sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19 października 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 19 października 2021 r. o godz. 15.00

w Auli im. Arnoszta z Pardubic w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, przy ul. Wojska Polskiego 11,

        odbędzie się X- uroczysta sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

 

Porządek obrad X- uroczystej sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przywitanie osób przybyłych na sesję.
 4. Przedstawienie zasług laureatów oraz wręczenie Odznaczeń Honorowych Powiatu Kłodzkiego.
 5. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

                                            (-)

                       Zbigniew Łopusiewicz  

Wersja XML