Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 10 listopada 2021 roku

ORG.BR.0012.67.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 16 listopada 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

 

Porządek obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Kontrola realizacji programu naprawczego przez „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
 3. Opracowanie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 4. Sprawy różne:
 1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
 2. przyjęcie protokołu nr 8/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 września      2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak

Wersja XML