Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 10 listopada 2021 roku.

PDFUchwała Nr 180/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 listopada 2021 roku ws. wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na najem.pdf
PDFUchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 listopada 2021 roku ws. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.pdf
PDFUchwała Nr 182/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 listopada 2021 roku ws. powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „ Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy....pdf
 

Wersja XML