Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 22 listopada 2021 roku.

PDFUchwała Nr 183/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2021 roku ws. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.pdf
PDFUchwała Nr 184/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2021 roku ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.pdf
PDFUchwała Nr 185/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2021 roku ws. rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kultura u Źródeł złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego....pdf
PDFUchwała Nr 186/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2021 roku ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia..pdf
PDFUchwała Nr 187/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2021 ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego zbycia.pdf
PDFUchwała Nr 188/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2021 roku ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.pdf
 

Wersja XML