Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.3.191.2021

Arkadiusz Wardak

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego

Nowa Ruda, ul. Stara Osada 20/2 dz. nr 440

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 14.12.2021

Wersja XML