Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.3.192.2021

Michał Iwanicki

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i montaż kotła C. O.

Nowa Ruda, ul. Radkowska 32/4 dz. nr 37/8

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 16.12.2021

Wersja XML