Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.3.193.2021

Franciszka Borkowska

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła gazowego

Nowa Ruda, ul. Kombatantów 2/II/17 dz. nr 41/24

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 07.12.2021

Wersja XML