Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 01 grudnia 2021 roku.

PDFUchwała Nr 191/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 01 grudnia 2021 roku ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Szymańskiej Soroko-nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 192/2021 Zarządu Powiatokreślenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiegou Kłodzkiego z dnia 01 grudnia 2021 roku ws..pdf
PDFUchwała Nr 193/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 01 grudnia 2021 roku ws. wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.pdf
 

Wersja XML