Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 09 grudnia 2021 roku.

PDFUchwała Nr 194/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej darowizny pieniężnej.pdf
PDFUchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. przekazania darowizny rzeczowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowicach.pdf
PDFUchwała Nr 196/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. przekazania darowizny rzeczowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie - Czermnej.pdf
PDFUchwała Nr 197/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws.ogłoszenia konkursu pn. „Kultura w powiecie kłodzkim” na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego przez państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz szkoły muzyczne....pdf
PDFUchwała Nr 198/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku..pdf
PDFUchwała Nr 199/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie....pdf
PDFUchwała Nr 200/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok..pdf
PDFUchwała Nr 201/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. przekazania darowizny rzeczowej dla podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.pdf
PDFUchwała Nr 202/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. wyznaczenia apteki do pełnienia dyżuru w porze nocnej w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie Miasta Kłodzko i Gminy Kłodzko.pdf
PDFUchwała Nr 203/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu turystyki w 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr 204/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu....pdf
PDFUchwała Nr 205/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr 206/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury.pdf
PDFUchwała Nr 207/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 09 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia wyników głosowania oraz zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2022 r..pdf
 

Wersja XML