Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 22 grudnia 2021 roku.


PDFUchwała Nr 211/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i....pdf
PDFUchwała Nr 212/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.pdf
PDFUchwała Nr 213/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.pdf
PDFUchwała Nr 214/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu wicedyrektorowi zastępującemu na czas zawieszenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji....pdf
PDFUchwała Nr 215/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu wicedyrektorowi zastępującemu na czas zawieszenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji....pdf
PDFUchwała 216/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu wicedyrektorowi zastępującemu na czas zawieszenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji....pdf
PDFUchwała Nr 217/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.pdf

Wersja XML