Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania pokontrolne- 2022 rok

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2022 roku.

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na II sesji w dniu 28 lutego 2022 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej, przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2022 roku

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na VI sesji w dniu 31 maja 2022 roku.

PDFOpinia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się z opinią i udzieliła Zarządowi Powiatu Kłodzkiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok na VI sesji w dniu 31 maja 2022 roku.
 

Wersja XML