Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski Komisji Rewizyjnej - 2022 rok

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 18 stycznia 2022 roku w zakresie udostępnienia dokumentów dotyczących Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku i Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku

PDFWnioski Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lutego 2022 roku dotyczące przekazania materiałów w zakresie funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2022 roku w zakresie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, podjęty na posiedzeniu w dniu 11 maja 2022 roku
PDFOpinia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i udzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2022 roku dotyczący zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w 2021 i 2022 roku w powiatowych domach pomocy społecznej.pdf

PDFWniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 6 czerwca 2022 roku dotyczący planowanych kontroli w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
 

Wersja XML