Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2022 rok


Rejestr zarządzeń - 2022 rok

DOCXRejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2022 rok
 

Zarządzenia Starosty Kłodzkiego - 2022 rok

36) PDFZarządzenie Nr 36/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych

35) PDFZarządzenie Nr 35/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

34) PDFZarządzenie Nr 34/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2021

33) PDFZarządzenie Nr 33/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych

32) PDFZarządzenie Nr 32/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. zgłoszeń i sprawozdawczości w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

31) PDFZarządzenie Nr 31/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. promocji, kultury i turystyki w Wydziale Rozwoju, Promocji i Kultury

30) PDFZarządzenie Nr 30/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

29) PDFZarządzenie Nr 29/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

28) PDFZarządzenie Nr 28/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty

27) PDFZarządzenie Nr 27/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych do kontroli dowodów księgowych oraz określenia wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych oraz uprawnionych do wystawiania i odbioru faktur VAT w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

26) PDFZarządzenie Nr 26/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwa stanowiska ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty

25) PDFZarządzenie Nr 25/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku za rok 2021

24) PDFZarządzenie Nr 24/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. architektury i budownictwa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

23) PDFZarządzenie Nr 23/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych

22) PDFZarządzenie Nr 22/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2022 – 2025 na terenie Powiatu Kłodzkiego

21) PDFZarządzenie Nr 21/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku

20) PDFZarządzenie Nr 20/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej

19) PDFZarządzenie Nr 19/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 09/2010 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami

18) PDFZarządzenie Nr 18/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023

17) PDFZarządzenie Nr 17/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osób do stałego dyżuru

16) PDFZarządzenie Nr 16/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwa stanowiska ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Oświaty

15) PDFZarządzenie Nr 15/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych referat w Nowej Rudzie

14) PDFZarządzenie Nr 14/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie planu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2022 Plan zarządzania ryzykiem stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

13) PDFZarządzenie Nr 13/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2022

12) PDFZarządzenie Nr 12/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. dochodów Starostwa i windykacji należności w Wydziale Finansowo-Budżetowym

11) PDFZarządzenie Nr 11/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. prowadzenia i obsługi powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłodzku

10) PDFZarządzenie Nr 10/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2022 r.

9) PDFZarządzenie Nr 9/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. obsługi płacowej w Wydziale Oświaty - Referacie ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych

8) PDFZarządzenie Nr 8/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020”

7) PDFZarządzenie Nr 7/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Starostwa Powiatowego w Kłodzku na 2022 rok  Plan działalności stanowi informację wewnętrzną i nie podlega publikacji w BIP

6) PDFZarządzenie Nr 6/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki lub na jego zlecenie w 2022 r.

5) PDFZarządzenie Nr 5/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2022 r.

4) PDFZarządzenie Nr 4/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu przygotowania wniosków, realizacji, zarządzania i rozliczania projektów powiatu kłodzkiego współfinansowanych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych

3) PDFZarządzenie Nr 3/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem pt. „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES” w ramach RPO WD 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna)

2) PDFZarządzenie Nr 2/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem Covid-19

1) PDFZarządzenie Nr 1/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2022 rok w Starostwie Powiatowym w Kłodzku i w jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego


 

 

Wersja XML