Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewoźnicy - obowiązek corocznego przedkładana informacji o zatrudnianiu

Od dnia 01.03.2022 roku zmianie uległa ustawa o transporcie drogowym - ustawodawca wprowadził do ustawy art. 7a ust. 8, który nakłada na przewoźnika posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczne przedkładanie staroście w terminie do dnia 31 marca:

  1. Oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób wg. stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
  2. Informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie wraz z informacją należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Kłodzku lub w referatach w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie (w tym miejscu, gdzie przewoźnik uzyskał zezwolenie), możliwe jest również przesłanie pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Dla ułatwienia realizacji powyższego obowiązku przygotowaliśmy wzór oświadczenia:

PDFOZ oświadczenie o zatrudnianiu przewoźnicy w. 01.2022 (druk OZ).pdf
 

Wersja XML