Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie (WR.ZUZ.4.4210.113.2022.KK).

Postępowanie administracyjne ws. udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

PDF113.2022.KK.pdf
 

 

Wersja XML