Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe- 2022 rok, według stanu na 31 grudnia 2021 roku

PDFp. Maciej Awiżeń.pdf
PDFp. Waldemar Bicz.pdf
PDFp. Mariusz Borcz.pdf
PDFp. Michał Cisakowski.pdf
PDFp. Robert Duma.pdf
PDFp. Jacek Hecht.pdf
PDFp. Małgorzata Jędrzejewska- Skrzypczyk.pdf
PDFp. Małgorzata Kanecka.pdf
PDFp. Sławomir Karwowski.pdf
PDFp. Józef Kołt.pdf
PDFp. Grzegorz Kuzak.pdf
PDFp. Adam Łącki.pdf                                           

PDFp. Zbigniew Łopusiewicz.pdf
PDFp. Agnieszka Mandryk- Kryniecka.pdf
PDFp. Piotr Marchewka.pdf
PDFp. Marek Mazurkiewicz.pdf
PDFp. Ryszard Niebieszczański.pdf
PDFp. Tomasz Nowicki.pdf
PDFp. Anita Piszko.pdf
PDFp. Jarosław Przybył.pdf
PDFp. Ewelina Ptak.pdf
PDFp. Paweł Szafran.pdf
PDFp. Krystyna Śliwińska.pdf
PDFp. Joanna Walaszczyk.pdf
PDFp. Jolanta Walkiewicz.pdf
PDFp. Borysław Zatoka.pdf
PDFp.Tadeusz Zieliński.pdf

Wersja XML