Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6743.1.103.2022

Tadeusz Wawrzyniak

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej -zmiana sposobu ogrzewania budynku z paliwa stałego na gazowe

Kłodzko ul. Zofii Nałkowskiej 14,dz.76

Przyjęto bez sprzeciwu dnia 28.06.2022

Wersja XML